Make your own free website on Tripod.com
普通話學會之
國語歌曲歌唱比賽

比賽日期  :   五月十四及二十八日
地點         :    9 號房

參賽的同學可將個人姓名 , 班別 , 所選唱的歌曲  ,寄電子郵件到:
qespth@yahoo.com


獎品  :  冠亞季軍可得獎品一份以及獎狀一張  好消息 :
  冠軍得主可直接進入
  試後活動之全校歌唱比賽
的總決賽

            機會難逢  ,                切勿錯過 !
最新活動
普通話學會之
國語歌曲歌唱比賽

比賽日期  :   五月十四及二十八日
地點         :    9 號房

參賽的同學可將個人姓名 , 班別 , 所選唱的歌曲  ,寄電子郵件到:
qespth@yahoo.com


獎品  :  冠亞季軍可得獎品一份以及獎狀一張  好消息 :
  冠軍得主可直接進入
  試後活動之全校歌唱比賽
的總決賽

            機會難逢  ,                切勿錯過 !
回主頁